Aktivitets kalender

eventcalendar

imgres

Ældre indlæg

Vores sponsorer

Indkaldelse til Romalt Cykelmotions Generalforsamling 2017

Hermed indkaldes til den årlige Generalforsamling, i Romalt Cykelmotion.

Tidspunkt: Torsdag d. 23 februar kl. 19.00

Sted: Romalt hallen (Igennem hallen, bag håndboldmålet)

Dagsordenen:

  1. Valg af dirigent.
  2. Fremlæggelse af bestyrelsens/formandens beretning.
  3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse.
  4. Fastlæggelse af kontingentsats for kommende år til godkendelse.
  5. Behandling af indkomne forslag.      – Holdkaptajn
  6. Status fra eventuelle udvalg.
  7. Valg ifølge denne paragraf (§ 8 stk. 4 og 5). Formanden, samt 2 revisorer.
  8. Eventuelt.

Generalforsamlingen ledes af dirigenten, og kun medlemmer af klubben, som har betalt kontingent for 2016 har stemmeret.

** Forslag til dagsorden, skal være bestyrelsen i hænde, senest 8 dage før generalforsamlingens afholdelse. **

/ Bestyrelsen

Romalt Cykelmotion

Generalforsamling 2017

Kommetarer ikke muligt